Reglementen

Beschikbaarheid veld

Op de volgende tijden is het kunstgrasveld beschikbaar voor de tennis alle dagen behalve: maandagavond (tennisles) en de data van de tennisactiviteiten.

Mededeling verlichting tennisveld

De sleutel van de garagebox, hangt aan de ballentassen. niet aan de draaiknop komen, alleen de knoppen rechts en links indrukken om het licht aan te zetten en weer uit te zetten

Notities inzake het speeltijd reglement

Bij volle banen is de maximale speeltijd 45 minuten. Het bestuur kan banen reserveren voor evenementen of activiteiten door dit minimaal 5 dagen van tevoren kenbaar te maken. Jeugdleden (t/m 14 jaar) hebben in de vakanties, bij volle banen, na 19.00 uur geen recht meer op speeltijd tenzij de ouders aanwezig zijn.

Baanreglement en reglement van orde

1. Alle aanwezigen dienen mee te werken een het netjes houden van het kunstgrasveld. Dit houdt o.a. in:

-(brom)fietsen in de stalling niet op het pad

-geen glazen op de baan

-geen honden toegestaan

-rommel, papier, afval in de vuilnisbakken.

2. Het moedwillig vernielen of schade toebrengen van eigendommen van de vereniging kan leiden tot disciplinaire maatregelen. In het uiterste geval tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de Sportvereniging Wispolia.

3. Tijdens wedstrijden wordt van de aanwezigen verwacht mee te werken aan een rustige sfeer rond de banen. Loop niet doelloos – en in geen geval tijdens het spel langs of over een in gebruik zijnde banen.

4. Ouders of verzorgers zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Kleine kinderen mogen de baan niet betreden.

5. De leden zorgen voor eigen (goed gemerkte) ballen.

6. De laatste gebruikers van de baan dienen de netten en de overige attributen op te ruimen.

7. Op de banen mag uitsluitend gespeeld worden in sportkleding met geschikte tennisschoenen of schoenen met meer dan 12 proppen. Schoenen moeten beslist schoon zijn. Eventueel de schoenen schoonvegen op de betreffende mat bij de ingang van het kunstgrasveld.

8. De volgende regels gelden voor introducés;

-elk lid heeft het recht iemand te introduceren

-bij volle banen zijn introducés niet toegestaan

Introducés mogen maximaal twee keer worden geïntroduceerd. Daarna moet men lid worden.

9. Degene die de baan verlaat moet het hek om het kunstgrasveld afsluiten.

10. Ieder speelt op eigen risico. De tennisvereiging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade of opgelopen letsel van aanwezigen op of rond de banen. Evenmin is zij aansprakelijk voor gelden schade op opgelopen letsel gedurende reizen naar andere plaatsen en tijdens het spelen aldaar.

11. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij het bestuur van de tennisafdeling en bij het bestuur van de sportvereniging. Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 1 januari en 1 juli. Uiterlijk 14 dagen tevoren opzeggen.

12. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de sportvereniging ”Wispolia”.

13. Daar waar het bestuur het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

Lidmaatschap

Uw lidmaatschap kunt u  schriftelijk opzeggen bij zowel het tennisbestuur als het sportbestuur. Dit kan alleen per 1 januari en 1 juli. Uiterlijk 14 dagen tevoren! Hiervoor is een formulier te vinden op de website van sv Wispolia.

Contributie wordt betaald aan de sportvereniging Wispolia.

Deze bedraagt voor 2015:

4 -   6 jaar:                            €     4,45

7 – 13 jaar:                              €      8,60

14 – 17 jaar:                             €    11,35

18 jaar e.o.:                             €    17,10

Gezinslidmaatschap:            €    46,90

Steunend lidmaatschap:      €      3,90

Comments are closed.